Ajoneuvon ylläpito: vakuutus, verot ja katsastus

Auton ylläpitoon liittyy monia eri asioita, joista suurin osa tulee hoitaa säännöllisesti. Ylläpitoon sisältyy muun muassa katsastukset, huollot, renkaiden vaihdot, vakuutusmaksut, verot, polttoainemaksut sekä parkkeerauksesta syntyneet kustannukset. Autoon kuluukin huomattavasti enemmän rahaa kuin vain sen hankintahinnan verran. Kulut vaihtelevat ja riippuvat paljon esimerkiksi auton tarvitsemista huolloista. Esittelemme tässä artikkelissa autovakuutuksen, katsastuksen ja autoverojen ominaisuuksia, joita kannattaa ottaa huomioon, jos auton hankinta on ajankohtaista. Autovakuutuksen hinta, autoverojen määrä ja tuleva katsastusajankohta kannattaa ottaa huomioon myös, mikäli autoa on vaihtamassa. Jos autoa vaihtaa vanhempaan malliin, voi tuleviin huoltoihin upota myös enemmän rahaa verrattuna täysin uuteen autoon.

Autovakuutukset

Autovakuutus on pakollinen kaikille liikennekäytössä oleville autoille. Liikennevakuutus on lakisääteinen. Onnettomuustilanteessa se kattaa aina vahinkotilanteeseen syyttömän osapuolen henkilö- ja omaisuusvahingot. Liikennevakuutus kattaa myös syyllisen osapuolen osalta henkilövahingot. Liikennevakuutus on ainoa pakollinen ajoneuvovakuutus ja sitä on mahdollista täydentää vapaaehtoisilla kaskovakuutuksilla. Kaskovakuutuksia on tarjolla eri laajuisina ja hintaisina riippuen vakuutusyhtiöstä.

Liikennevakuutuksesta korvataan kaikki henkilövahingot, eikä siinä ole lainkaan omavastuuta. Liikennevakuutus ei kuitenkaan korvaa syyllisen osapuolen ajoneuvolla tapahtuvia vahinkoja, minkä takia vakuutusta usein täydennetään vapaaehtoisella vakuutuksella. Liikennevakuutuksen hinta vaihtelee ja on noin 300–500 euroa. Hinta määräytyy auton ja ajoneuvon omistajan ajokokemuksen mukaan. Kaskovakuutus maksaa puolestaan laajuudesta ja ajoneuvosta riippuen noin 200–300 euroa. Kaskovakuutus kattaa kolaritilanteiden lisäksi myös muita vahinkoja, kuten varkaus-, ilkivalta- ja tulipalotilanteesta syntyneitä vahinkoja. Yhteensä ajoneuvovakuutukset kustantavat vuodessa noin 500–800 euroa.

Ajoneuvovero

Ajoneuvoveroa tulee maksaa jokaisesta autosta. Veron määrä vaihtelee sen mukaan, millainen kyseinen auto on. Määrään vaikuttaa muun muassa se, mitä vuosimallia auto on, mitä polttoainetta se käyttää ja minkälainen päästöjen kokonaismäärä on. Jos kyseessä on Diesel-auto, maksetaan erikseen myös käyttövoimaveroa. Ajoneuvoveroista puhutaankin yleisemmin perusverona ja käyttövoimaverona. Ensimmäiseksi mainittu perusvero maksetaan jokaisesta ajoneuvosta ja se määräytyy pääasiallisesti auton hiilidioksidipäästöjen mukaan. Perusvero määräytyy auton kokonaismassan perusteella, mikäli päästötietoja ei ole saatavilla. Käyttövoimavero maksetaan myös auton kokonaismassan mukaisesti. Ajoneuvoverojen määrä vaihtelee ja perusvero on usein noin 150–300 euron luokkaa. Jos autosta maksetaan sekä perusveroa että käyttövoimaveroa, nousee maksettava summa noin 600 euron suuruiseksi.

Katsastus

Vakuutuksen ja verojen lisäksi auton omistajan tulee huolehtia ajoneuvon katsastamisesta. Katsastusvälit vaihtelevat hieman riippuen auton iästä. Täysin uusi, vasta käyttöönotettu auto tulee katsastaa ensimmäisen kerran vasta neljän vuoden kuluttua. Tämän jälkeen seuraavat kolme katsastusta tehdään kahden vuoden välein. Viidennestä katsastuksesta eteenpäin, eli kun auto on ollut käytössä kymmenen vuotta, tulee se katsastaa vuosittain. Jos auton ostaa käytettynä, yli kymmenen vuotta vanhana, tulee se luonnollisesti katsastaa joka vuosi. Auton omistajuus ei vaikuta katsastukseen vaan katsastusväli määräytyy auton ensimmäisen käyttöönottopäivän mukaan. Katsastusmaksut ovat tällä hetkellä noin 60–70 euron luokkaa ja katsastusasemia löytyy laaja valikoima eri puolilta Suomea, niin pienemmistä kuin suuremmistakin kaupungeista.